Kontakt

KBZM Sp. z o. o.
59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej Curie 177

 

Biuro Zarządu
T. 076 724 71 00
T. 076 724 71 85
F. 076 724 71 01
E. sekretariat@kbzm.pl

 
 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000292875
 
NIP: 502-006-45-43
REGON: 020638081
 
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł