Kontakt

KBZM Sp. z o. o.

52-019 Wrocław, ul. Brochowska 21/7

 

Adres do korespondencji:

59-300 Lubin, ul. M. Skłodowskiej Curie 177

 

Biuro Zarządu:
T. 076 724 71 00
T. 076 724 71 85
F. 076 724 71 01
E. sekretariat@kbzm.pl

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000292875

 

NIP: 502-006-45-43
REGON: 020638081

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł